top of page
IMG_6233_edited_edited_edited_edited.jpg

P

A

T

R

I

C

E

F

I

S

H

E

R

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΟΥ ΡΟΛΟ

MY REEL
Reel Patrice

Reel Patrice

Αναπαραγωγή βίντεο
MY RESUMÉ

ΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ

Screen Shot 2023-01-31 at 10.46.46 PM.png

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ